Regulamin

Regulamin korzystania z modułu „Zgłoś usterkę”

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z modułu „Zgłoś usterkę” służącego zgłaszaniu zaobserwowanych przez użytkowników problemów w przestrzeni miejskiej i dostępnego w aplikacji Klimatyczny Kołobrzeg oraz pod adresem: www.usterka.kolobrzeg.eu, zwanego dalej modułem.
 2. Administratorem modułu jest Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.
 3. Korzystanie z modułu oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Podstawowe zasady działania i korzystania z modułu

 1. Korzystanie z modułu jest nieodpłatne.
 2. Korzystanie z modułu możliwe jest poprzez stronę internetową lub aplikację na urządzenia mobilne wykorzystujące systemy operacyjne iOS lub Android.
 3. Zakazane jest korzystanie z modułu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą modułu treści o charakterze bezprawnym (np. tzw. „spamu” lub materiałów naruszających prawa autorskie czy dobra osobiste osób trzecich). Zakazane jest wprowadzanie do modułu danych niezgodnych z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych problemów).
 4. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis problemu.
 5. Zdjęcie dołączone do zgłoszenia nie powinno przekraczać rozmiaru 2 MB.
 6. Aby zgłoszenie zostało przyjęte do rozpatrzenia należy zaakceptować regulamin oraz potwierdzić zgłoszenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na wskazany adres e-mail.
 7. Administrator rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 14 dni od jego otrzymania, po czym powiadomi zgłaszającego o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 8. Dane podawane w formularzach są publikowane w module.

3. Kontakt, rozwiązywanie problemów

 1. Wszelkie problemy techniczne, w tym prośby o wsparcie należy kierować na adres: usterka@um.kolobrzeg.pl.

4. Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem modułu jest Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikom zgłaszania problemów w przestrzeni publicznej tj. usterek w mieście, wskazywania miejsc i kwestii wymagających naprawy.
 3. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści przetwarzanych danych oraz ich poprawiania. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz prawach w związku tym przysługujących znajduje się na stronie http://www.kolobrzeg.pl/rodo
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia usterki.
 5. Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w module.
 6. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, w szczególności publikowanych zdjęć oraz opisów problemów, użytkownik modułu przyznaje administratorowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach modułu.

5. Polityka prywatności

 1. Administrator szanuje prywatność użytkowników modułu.
 2. Dane gromadzone w module mogą być udostępniane osobom trzecim, w tym odpowiednim władzom w przypadkach określonych przez prawo.
 3. W trakcie korzystania z modułu, Administrator gromadzi następujące dane:
 • zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);
 • czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;
 • w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);
 • dane podawane przez użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, w tym dane osobowe oraz treści wprowadzane do Serwisu takie jak fotografie i inne pliki, odnośniki do serwisów zewnętrznych, komentarze, korespondencję wysyłaną przez system poczty elektronicznej Serwisu, informacje o zgłoszeniach oraz działaniach związanych ze zgłoszeniem, a także dokładny czas związany z powyższymi danymi.

6. Odpowiedzialność

 1. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z modułu było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem dostępnego na rynku sprzętu
  i oprogramowania.
 2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w module przez jego użytkowników lub związanej z nimi działalności, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 3. Administrator może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z modułu dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu (np. zgłoszenia niedotyczące sprawą z przestrzeni miejskiej).

7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w module. Na żądanie użytkownika Administrator dostarcza treść każdej zmiany Regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 maja 2017 roku.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...